Regulament Concurs

Organizator:
 
Concursul organizat pe pagina de Instagram  este conceput şi administrat de către REVER BARBER PRODUCTS SRL. 
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.
 
 
Locul de desfăşurare pentru concurs:

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina de Instagram: BarberStoreRomania. Ca sa participati  la acest concurs, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site-ul  www.instagram.com.  Concursul se desfasoara la nivel national, doar pe teritoriul Romaniei.
 Perioada de desfăşurare a concursului și desemnarea câștigătorului: 

Concursul se va desfășura în perioada  20.05.2024-20.06.2024 (orele 24:00)
Câștigătorii sunt alesi  pe data de  21.06.2024, aleatoriu cu ajutorul  unui program/aplicatii tip Comment Picker. 

 

Înscrierea în concurs:
 
Pentru a participa la concurs urmeaza toti pasii:
  
Follow @barberstoreromania 
Like & Share la postare;
Eticheteaza 2 barberi pe care ii apreciezi, in sectiunea de comentarii;
 


Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Comentariile scrise după data de 21.06.2024 (orele 24:00) nu vor mai fi luate în considerare.
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului.
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
 
Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.
 
Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
 
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
 

Dreptul de participare:
 
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

 

Premiul1:

1 x trimmer Boosted Super Torque Motor GAMMA+

 

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte.
 
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor și datele pentru livrare, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, ne rezervam dreptul de a mai organiza o extragere.

Litigii:
 
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
 
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet sau cu privire la starea produselor in urma livrarii prin curierat.
 
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
 
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
 
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
 
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.
 
 

Regulamentul concursului:
 
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
 
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.  

Contact:
 
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la
 
e-mail: [email protected] 

 

Suna