Politică de service

În cazul certificatelor de garanție emise de producător/importator, produsele beneficiază de garanție în rețelele de service ale acestora, în centrele menționate explicit în certificat; produsul reclamat defect poate fi prezentat direct la cel mai apropiat centru de service prevăzut în certificat. Această unitate de service va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției;

Condițiile de acordare a garanțiilor, în acest caz, pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale acestora, la nivel național.

Termenul maxim de soluționare este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare. După aducerea produsului la conformitate, acesta poate fi ridicat de la sediul Barber Store Romania sau puteți solicita expedierea acestuia prin curier.

Pentru a trimite produsul în garanție, completați formularul specific pe care îl regăsiți mai jos.

Dacă produsul s-a defectat și este încă în garanție, trebuie să fie predat către unitatea de service cu următoarele documente:

  • Certificat de garanție în original;
  • Copie de pe factura fiscală sau bon fiscal;
  • Procesul verbal completat.

În caz contrar, produsul se va repara contra cost*!

Condițiile de garanție nu se aplică pentru problemele sau daunele cauzate de client sau în circumstanțe cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:

  • S-a intervenit asupra produsului, a fost reparat și/sau modificat de personal neautorizat;
  • Sigiliile pentru garanție au fost rupte sau schimbate;
  • Produsul prezintă defecte fizice: lovituri, crăpături, ciobiri, sau prezintă urme de utilizare în condiții neadecvate: tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, manipulare incorectă, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, etc.

De asemenea, vă informăm că produsele consumabile nu fac obiectul garanției.

Pentru ridicarea produsului reparat, cât și a celui nereparat, vă rugăm să prezentați bonul de înregistrare a produsului de la intrarea în service.

În cazul neridicării unui produs din service în termen de 60 de zile și a neplății taxei de constatare, se va considera că se renunță la dreptul asupra produsului, iar acesta intră în posesia SC REVER BARBER PRODUCTS SRL.

Garanția la piesele reparate în acest service este de 30 de zile la manoperă. Garanția pieselor schimbate este de 12 luni pentru persoanele juridice, respectiv 24 de luni pentru persoanele fizice.

Odată cu completarea formularului, vă aducem la cunoștință că orice produs intră în unitatea de service "contra cost" și necesită o CONSTATARE în valoare de 34.90 lei, sumă ce se achită separat. Această taxă se achită chiar dacă produsul este reparat sau nu în unitatea de service.

Mulțumim pentru înțelegere! Echipa Barber Store Romania.

PROCES VERBAL PENTRU INTRARE IN SERVICE

Suna