Regulament Giveaway

1. Organizator:
 
Concursul organizat pe pagina de Facebook Barber Store România este conceput şi administrat de către REVER BARBER PRODUCTS SRL.
 
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.
 
2. Locul de desfăşurare a concursului:
 
Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina de Facebook: Barber Store România și pe pagina de Instagram: BarberStoreRomania. Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com sau www.instagram.com și să locuiți în România.
 
3. Perioada de desfăşurare a concursului și desemnarea câștigătorului:
 
Concursul se va desfășura în perioada 02.12.2021 și 23.12.2021 (inclusiv).
 
Câștigătorul va fi ales pe data de 23.09.2021, ora 19:00, aleatoriu cu ajutorul siteului random.org si softului comment picker. Inițial se va extrage un participant de pe Facebook și unul de pe Instagram prin comment picker, ca apoi să se decidă dintre cei doi, cu ajutorul random.org, câștigătorul concursului!
 
4. Înscrierea în concurs:
 
Pentru a participa la concurs participanţii trebuie:
 
  • Să deţină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com sau instagram.com
  • Să dea LIKE la pagina de Facebook Barber Store Romania sau FOLLOW la pagina de Instagram Barber Store Romania
  • Să distribuie PUBLIC postarea concursului pe pagina personală de Facebook sau să adauge Story la Instagram pe profilul personal
  • Să eticheteze într-un comentariu 3 prieteni frizeri pe Facebook sau Instagram.
  • Să fie frizer
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului.
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentuli regulament.
 
Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.
 
Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
 
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
 
5. Dreptul de participare:
 
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora. De asemenea câștigătorul trebuie să fi în România pentru a primi premiul.
 
6. Premii:
 
Premiul concursului constă în pachet POP BARBERS compus din: o mașină de tuns P800, o mașină de contur P700, o mașină de ras Mini Shaver Max, un covor magnetic pentru ustensile/mașini de tuns și o șapcă cu logo!
 
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte.
 
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor și datele pentru livrare, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.
 
7. Litigii:
 
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
 
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
 
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
 
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
 
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
 
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.
 
8. Regulamentul concursului:
 
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
 
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
 
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
 
9. Contact:
 
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la e-mail [email protected]
Suna