Regulament campanie MYSTERY BOX

 

CAMPANIE PROMOTIONALA MYSTERY BOX 01.01.2022 - 31.12.2023

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorul campaniei promotionale MYSTERY BOX” denumita in continuare “Campania” este REVER BARBER PRODUCTS SRL., cu punct de lucru in Bucuresti, Calea Calarasi nr. 147, sector 3, inregistrata sub Cod Unic de Inregistrare nr. 38120691, atribut fiscal RO, inregistrata cu nr. J39/836/2017 in registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal, (denumita in continuare „Organizatorul”).

2. Campania este  organizata   pe   baza   prezentului   regulament   oficial   (denumit   in   continuare„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii.

3. Participarea la Campanie implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament precum si obligativitatea respectarii integrale a acestora. Prin participarea la prezenta Campanie, Participantii vor fi considerati a fi citit, inteles si acceptat integral prevederile prezentului Regulament.

4. Regulamentul precum si detaliile Campaniei sunt disponibile oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei pe site-ul oficial al Organizatorului (www.barber-store.ro) si, la cerere, in unitatile BARBER STORE ROMANIA. de pe teritoriul Romaniei, in timpul programului de lucru cu clientii

 

II. LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

1. Campania se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul WWW.BARBER-STORE.RO si in toate unitatile BARBER STORE ROMANIA

 

III. DURATA CAMPANIEI

1.  Campania se desfasoara in perioada 01.01.2022 - 31.12.2023, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

IV. DESCRIEREA CAMPANIEI SI CONDITII DE PARTICIPARE

1. PARTICIPANTI SI CONDITII DE ELIGIBILITATE

1.1  La acesta Campanie poate participa orice persoana fizica, care are sau nu are cont pe site-ul braber-store.ro si care achizitioneaza un produs din categoria „masini de tuns, trimer, aparate de ras electrice” precum si clientii care au cont „PARTENER” si care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a} Indeplineste criteriile de acceptare a conditiilor acestui Regulament asa cum sunt definite conform normelor interne ale Societatii Rever Barber Products S.r.l.

1.2 Persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile descrise la punctul 1.1. de mai sus sunt denumite in continuare „Participanti”.

1.3 Produsele care participa la campanie, pot fi schimbate/inlocuite ori de cate ori considera organizatorul ca este necesar.

 

2. CONTINUT MYSTERY BOX SI DISCOUNT

In cadrul Campaniei „MYSTERY BOX”   se vor acorda discount-uri pentru produse selectate de catre echipa

Barber Store intre 35% si 70% si pot fi din diverse categorii. Clientul nu are posibilitatea sa decida ce produse

contine pachetul MYSTERY BOX si nu cunoaste continutul acestui produs,pana la receptionarea acestuia.

Tipuri de  „MYSTERY BOX”  care participa la campanie:

MYSTERY BOX S

MYSTERY BOX M

MYSTERY BOX L

MYSTERY BOX XL

MYSTERY BOX XXL

 

3. MECANISMUL CAMPANIEI SI DE ACORDARE A PREMIILOR

3.1 Toti Participantii care indeplinesc cumulativ conditiile de eligibilitate conform Cap IV, 1 sunt inscrisi automat in campanie.

3.2 Discount-urile sunt individuale si se aplica pentru fiecare produs din pachetul „MYSTERY BOX”,fara sa fie necesara aplicarea unui discount la finalizarea comenzii.

Produsele MYSTERY BOX sunt semnalizate prin diverse bannere,inscriptii,etc.

 

V. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin participarea la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc pentru ca Rever Barber Products Srl. sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile (Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date) datele cu caracter personal ale Participantilor in vederea efectuarii de catre Societate a operatiunilor necesare derularii prezentei Campanii.

2. Participantii la Campanie in calitate de persoane vizate, au conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18)

 

VI. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Societate si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

1. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii, dar nu mai tarziu de 1 luna de zile de la momentul producerii evenimentului.

 

VII. DISPOZITII FINALE

1. In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, ori din motive independente de vointa SC Rever Barber SRL, aceasta isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incetarea sau prelungirea In acest caz,societatea nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la plata unei sume de bani cu titlul de despagubire sau altele asemenea. Incetarea Campaniei inainte de termen urmeaza a fi adusa la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la art. I pct. 4.

1.1 SC REVER BARBER SRL. isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor

Suna